Makohaai in Nederlandse netten

IJMUIDEN – De mannen aan boord van de Nederlandse viskotter TX-19 keken vreemd op toen ze onlangs voor de Britse kust een wel heel grote vis in hun netten aantroffen: een gevaarlijke makohaai van ruim 150 kilo.

De razendsnelle makohaaien halen met gemak dik 30 kilometer per uur. Ze jagen op roofvissen zoals tonijn, zwaardvissen en andere haaien. Ze zijn erg agressief en gevaarlijk voor mensen. Makohaaien hebben diverse dodelijke slachtoffers op hun geweten. Vooral sportvissers die een mako aan de haak slaan, lopen risico; er zijn verhalen bekend van makohaaien die op het droge hevig spartelend wild om zich heen hapten en hun tanden in een visser zetten. Op het ijs bij vishandel Waasdorp in IJmuiden doet de makohaai niemand meer kwaad. Morgen gaat het mes erin en wordt het beest in filets verkocht.Marc Abuys
wolfhounds32@hotmail.com
Ja een Makohaai is het zoveelste s,door toedoen van mensen in een moeilijke situatie gekomen, mensen zijn hier de hoofdoorzaak; de flora en fauna overal wordt wreed verstord door overbevissing en sportvisserij,zeeschepen en recreatie vaart e.d zijn de meeste in de ondiepere wateren levende vissoorten sterk afgenomen ,en zelf een aantal als de Rode Baars bedreigd,net als de Zalm en de Zeewolf,nu lig ik er niet wakker van als wij “ns slachtoffer worden ,.overal al worden de grote of gevaarlijke dieren afgeslacht als wij zodanig in de buurt komen dat dat gevaar oplevert,belachelijk! De natuur is heilig en heer en meester alleen zij mag dit, wij denken overal maar te handhaven in de natuur terwijl we nu nog weinig weten over de oorzaken hiervan,soorten worden bedreigd of erger,er ontstaat een oncontroleerbare situatie van kleine consumenten die de overhand krijgen,geen predatie meer,…Knelpunten van onder andere dePaling of Aal zijn: natuurlijke populaties paling zijn afhankelijk van de intrek van glasaal uit zee. Een vrije doorgang van zout naar zoet water is dus van groot belang. Door afsluiting van zeegaten wordt deze intrek belemmerd. Dit geldt ook voor allerlei kleine waterkeringen die gebruikt worden bij verstuwing van beken of peilbeheersing in polders. Uitzetting met glasaal was tot voor kort een effectieve maatregel om de palingstand op peil te houden.De grootste potentiële bedreigingen zijn: grootschalige vangst van glasaal in de kustwateren, eutrofiëring (waardoor de voedselsituatie – vooral het formaat van de voedselorganismen – voor paling verslechterd), PCB’s die zich in het lichaamsvet ophopen, parasieten, plaatselijk hoge visserijdruk op naar zee trekkende paling..Waardoor de dieren die overblijven belangrijk zijn voor de instandhouding van de genenpool.
Bezint eer u begint!
Marc.
Marc Abuys
wolfhounds32@hotmail.com
Dus voor mij part mag de makohaai en alle andere grotere en voor ons gevaarlijke nog meermaals een maal van mensenvlees krijgen !, er zijn toch teveel mensen, er moeten weer zoveel van de aardbodem verdwijnen voor t evenwicht, de ecologie eist dat,het is over een tiental jaren anders niet uit te houden, zo en de sportvisserij en recreatie vaart moet strenger en harder aan banden gelegd worden om dit soort drama”s te voorkomen…
Marc
Lester
lester@divesport.nl
Volgens mij maakt de mens elk jaar mee slachtoffers dan de Makohaai……

Geef een reactie