Nieuwe vissoort in binnenwater

De lijst van Nederlandse zoet- en brakwatervissoorten kan aangevuld worden met een nieuwe vissoort. Het betreft de Zeegrondel of Paganelgrondel (Gobius paganellus). Van deze soort zijn de afgelopen week twee exemplaren van ongeveer 14 cm ontdekt in de fuiken van een beroepsvisser op de Lek ter hoogte van Schoonhoven. De visjes zijn herkend door medewerkers van de OVB.

De Zeegrondel hoort tot de vissenfamilie van de Grondels (Gobiidae). Kenmerkend voor de familie zijn de samengegroeide buikvinnen, die als een zuigschijf gebruikt worden om zich vast te houden aan de ondergrond. De rugvin bestaat uit twee gedeelten. In Nederland leeft een klein aantal soorten grondelachtigen in brak- en zeewater, zoals de Brakwatergrondel, de Zwarte Grondel, het Dikkopje en de Glasgrondel. Een andere, verwante nieuwkomer die in zoetwater kan leven, de Marmergrondel, is de afgelopen jaren vanuit het Donaugebied via het Main-Donaukanaal en de Rijn in Nederland terechtgekomen.

De Zeegrondel is zoals de naam al zegt een soort van zee- en kustwateren, maar kan ook leven in het zoetwatergedeelte van getijdewateren. De vissoort houdt zich vooral op tussen en onder rotsen (de Engelse naam is Rock goby), maar maakt in onze streken waarschijnlijk gebruik van beschoeiingen van stortsteen, zoals bij kribben.

De Zeegrondel komt van nature voor in relatief warme kustwateren, van Senegal tot aan West-Schotland. Waarschijnlijk kon de vissoort door de warme zomers van de afgelopen jaren, in combinatie met een verbeterde waterkwaliteit van rivier- en kustwater, zich naar onze contreien verbreiden.

bron: waterland

Geef een reactie