NOB “redt” de zuurstoffles

Medicinale zuurstofflessen die we graag paraat hebben liggen tijdens het duiken valt onder de nieuwe medicijnwetgeving die per 2004 van kracht is. Dit zou verregaande gevolgen hebben voor ons duikers. Dankzij ingrijpen van de NOB wordt voor duikers (voorlopig een uitzondering gemaakt. Op haar site schrijft de NOB:

De Nederlandse Onderwatersport Bond heeft in samenwerking met branchevereniging Duikvak en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een oplossing gevonden voor het gebruik van medicinale zuurstof door duikers. Europese regelgeving dreigde het gebruik van medicinale zuurstof voor deze groep onmogelijk te maken. Speciaal voor de duiksport en onder een nieuwe naam komt nu zuivere zuurstof op de markt die identiek is aan medicinale zuurstof, maar die niet onder de medicijnwetgeving valt.

Nee, duiken doen we met perslucht. Dat is gewone buitenlucht die onder druk in een cylinder wordt geperst. Zuurstof gebruiken duikers alleen in noodgevallen of bij zogenaamd “technisch duiken”. Zuurstof is belangrijk voor duikers omdat het bij ongevallen levensreddend kan zijn en het de kans op blijvend letsel vermindert. Een zuurstofkoffer zit daarom standaard in de inventaris van de duikvereniging. Bovendien nemen steeds meer individuele duikers een zuurstofkoffer mee als ze op pad gaan. Bij de verenigingen wordt ook regelmatig in het gebruik van de zuurstofkoffer getraind.

Tot nu toe gebruiken duikers medicinale zuurstof. Die valt onder de medicijnwetgeving. Als gevolg van Europese regelgeving die hierop van toepassing is, zou zuurstof alleen nog op doktersrecept bij de apotheek verkrijgbaar zijn. In een fles van de fabrikant. Dat betekent dat verenigingen of duikers steeds opnieuw een nieuwe, volle fles bij de apotheek moeten kopen. De Europese regelgeving voor medicinale zuurstof dreigde het gebruik ervan voor duikers daardoor onbetaalbaar te maken. Duikers gingen al experimenteren met andere soorten zuurstof om de regels te omzeilen.

“Niet goed en niet nodig”, dachten Rob Postma en Janwillem Bech van de Rebreather Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Namens de NOB en branchevereniging Duikvak namen zij contact op met de Inspectie Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die kwam met de NOB tot de conclusie dat het gebruik van medicinale zuurstof inderdaad van belang is voor duikers. In goed overleg met de Inspectie is vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Daarin staat dat de NOB een nieuw gas zou zoeken dat dezelfde eigenschappen heeft als medicinale zuurstof, met een alternatieve naam zodat het niet onder de medicijnwetgeving hoeft te vallen. Na overleg met diverse partijen weet de NOB wie het gas kan leveren en ligt er een oplossing die de goedkeuring heeft van de Inspectie Gezondheidszorg.

Wil je de naam weten van dit nieuwe gas, wie het kan leveren en wat het kost? Kom dan naar de NOB-stand (nummer 9) op Duikvaker 2004. Weten waarom Rob Postma en Janwillem Bech het werken met laszuurstof of vliegerzuurstof “geklooi” vinden

Geef een reactie