Onderzoek naar aangespoelde bruinvissen

Minister Veerman (Landbouw) laat Wageningen Marien onderzoeken waaraan de bruinvissen sterven die in steeds grotere getale aanspoelen op de Nederlandse kust. Dat zei een woordvoerster van het ministerie van Landbouw dinsdag.De afgelopen twee jaar neemt het aantal aangespoelde bruinvissen in Nederland toe. Het ministerie beschikt niet over exacte cijfers over de groei. Feit is dat sinds enkele jaren meer bruinvissen in de Noordzee leven. De onderzoekers bekijken nu of deze grotere populatie simpelweg de verklaring is voor het groeiend aantal aangespoelde dieren of dat er een andere oorzaak is.

Wageningen Marien is vorig najaar ontstaan door samenwerking tussen onderzoeksbureau Alterra, TNO-Den Helder en het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO).

Cijfers en gegevens over de bruinvissen en andere zeezoogdieren in de Nederlandse wateren worden op verscheidene plekken verzameld. Naturalis, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Alterra en de zeehondencrêche Pieterburen hebben daarom inmiddels een gedragscode afgesproken om kennis op dit gebied meer met elkaar te delen.

Het onderzoek staat volgens de woordvoerster los van het verzoek van de zeehondencrêche om een Rijksstudie naar de bruinvissterfte.

Stichting De Noordzee is tevreden met het ingezette onderzoek. “Nederland heeft de plicht bijvoorbeeld via de natuurregels van de Habitat-richtlijn de bruinvis te beschermen”, aldus een zegsman van de stichting. Antwoord op de vraag over het hoe en waarom van de aanspoelingen kan helpen bij een betere bescherming. Volgens de stichting neemt het aantal aanspoelingen in Nederland met enkele tientallen procenten per jaar toe.

Geef een reactie