Provincie tegen overbevissing kreeft

De provincie gaat het initiatief van stichting Keurmerk Zeeuwse Kreeft steunen om het aantal vergunningen voor kreeftenvisserij op de Oosterschelde drastisch te verminderen.

Kreeften in de Oosterschelde zijn overbevist. Dat is geen verrassing. Vier jaar geleden is er al voor gewaarschuwd, toen staatsecretaris Odink (LPF, visserij) in het kader van “minder regels” een nieuw, eenvoudiger vergunningenstelsel voor de Oosterschelde introduceerde. Het aantal vergunningen steeg explosief. Momenteel zijn er 98 aan beroepsvissers uitgegeven en 355 aan “recreatieve” vissers.

Voormalig Zeeuws VVD-Kamerlid J. Geluk en zijn CDA-collega S. Buijs deden pogingen dit terug te draaien, maar schrokken ervoor terug minister Veerman (CDA, landbouw) echt terug te fluiten. Het gevolg is dus (dreigende) overbevissing.

Stichting Keurmerk Zeeuwse Kreeft – opgericht om de Zeeuwse kreeft erkend te krijgen als aparte soort en te beschermen tegen overbevissing – heeft onlangs opnieuw bij het ministerie aan de bel getrokken. Tot nu toe met weinig succes. Minister Veerman vreest nu schadeclaims van de vergunninghouders die hun papiertje dreigen te verliezen. Zowel beroeps- als recreatieve vissers zullen een stapje terug moeten doen.

Het dagelijks provinciebestuur heeft gisteren besloten de stichting Keurmerk Zeeuwse Kreeft krachtig te ondersteunen. Het ministerie moet, vindt de provincie, zo snel mogelijk overleggen met alle betrokkenen.

bron: PZC

Geef een reactie