Verbod op lozen toiletwater recreatievaart

Je bent lekker aan het duiken en opeens voel je een warme stroom langs je lichaam glijden. Ah lekker denk je, maar als je nog eens beter kijkt wordt de herkomst van de warme stroom duidelijk. Gelukkig komt hier hopelijk snel een einde aan.

Er komt een verbod op het lozen van toiletwater door de recreatievaart. Dit moet zwemmers en andere waterrecreanten beter beschermen tegen besmettingen door vies oppervlaktewater. Dat hebben staatssecretaris Van Geel (Milieu) en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) met de sector afgesproken. De meeste Nederlandse recreatievaartuigen lozen het toiletwater nu nog direct in het oppervlaktewater. Dit leidt tot onnodige vervuiling van het water waar doorgaans ook andere recreanten (zwemmers) vertoeven. Wie vervuild water binnenkrijgt, kan daar ziek van worden. Het Rijk wil de vervuiling van het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperken. Onder meer om aan de Europese regels voor schoon oppervlaktewater te kunnen voldoen. Naast het lozingsverbod voor de recreatievaart, zijn al eerder maatregelen genomen tegen andere vervuilingsbronnen zoals riooloverstorten en de landbouw.

Deze maatregelen dragen bij aan het realiseren van gezonde ecosystemen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water dat voorschrijft. Het lozingsverbod wordt in twee fasen ingevoerd. In 2006 gaat het verbod gelden voor nieuwe recreatieboten en in 2009 voor alle bestaande recreatieboten. Op die manier krijgen de eigenaren voldoende tijd om de juiste voorzieningen in hun boot aan te brengen. De HISWA, de Watersportverbond, de ANWB, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Stichting Reinwater hebben tijdens het overleg hiermee ingestemd.

bron duiken.nlE. de Graaf
ellrik@xs4all.nl
Klinkt allemaal prachtig, maar graag wil ik de volgende stellingen deponeren:

Europese regelgeving is per definitie niet algemeen geschikt voor alle europese landen.

Ook in 2006 zullen er nog vele riooloverstorten bestaan, die bij een flinke regenbui net zoveel stront in het oppervlaktewater deponeren als een hele flinke vloot pleziervaartuigen.

Daar waar de pleziervaart een substantiele bijdrage levert aan het oppervlaktewater is weinig tot geen duikersactiviteit in het water.

Het milieu in het algemeen zal er weinig bij gebaat zijn, want veel boteneigenaren zullen een chemisch toilet gaan aanschaffen. Een deel daarvan zal uit gemakzucht dit toilet op het water legen.
E. de Graaf
ellrik@xs4all.nl
Klinkt allemaal prachtig, maar graag wil ik de volgende stellingen deponeren:

Europese regelgeving is per definitie niet algemeen geschikt voor alle europese landen.

Ook in 2006 zullen er nog vele riooloverstorten bestaan, die bij een flinke regenbui net zoveel stront in het oppervlaktewater deponeren als een hele flinke vloot pleziervaartuigen.

Daar waar de pleziervaart een substantiele bijdrage levert aan het oppervlaktewater is weinig tot geen duikersactiviteit in het water.

Het milieu in het algemeen zal er weinig bij gebaat zijn, want veel boteneigenaren zullen een chemisch toilet gaan aanschaffen. Een deel daarvan zal uit gemakzucht dit toilet op het water legen.

Geef een reactie